Test

Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne


Dbając o stan zdrowia pacjentów Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia, gości na Basenach Mineralnych oraz gości Restauracji Źródło Smaku i pracowników wprowadzamy na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju procedury, dodatkowe wyposażenie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się i zachorowaniu na SARS-CoV-2. 

UWAGA!
Osoby niestosujące się do zaleceń GIS oraz obsługi obiektu będą wypraszane z obiektu bez możliwości zwrotu za niewykorzystany czas. 
W przypadku osób rażąco łamiących zalecenia będzie zastosowane powiadomienie Policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.

Podstawowe zasady dla gości i pracowników obiektu Baseny Mineralne Solec - Zdój to:
 • W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących zakażenie, po kontakcie z osobą z rozpoznaniem zakażenia koronawirusem, po kontakcie z osobą przebywającą w izolacji PROSIMY O POZOSTANIE W DOMU i powiadomienie służb sanitarnych.
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem
 • Zasłanianie ust i nos w obiekcie Basenów Mineralnych maseczkami. Wyjątkiem dzieci do lat 4, osoby, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnego założenia i zdjęcia maski. Osoby z nie mogące stosować ochrony ust i nosa w postaci maseczek prosimy o stosowanie przyłbic.
 • Zachowanie bezpiecznego odstępu około 1,5 m 
 • Zachowanie określonej ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniu
 • Poddanie się badaniu temperatury metodą bezdotykową 
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla klientów i pracowników strefy basenów i saun - zobacz tu
 • Z usług Basenów Mineralnych mogą korzystać osoby zdrowe, bez czynnego obowiązku kwarantanny, bez kontaktów z osobą chorą bądź przebywającą w kwarantannie 
 • Pracownicy Basenów Mineralnych mogą zmierzyć temperaturę ciała oraz poprosić o wypełnienie Ankiety Weryfikacyjne oraz Ankiety Aktualizacyjnej
 • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w obiekcie 
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem 
 • Obowiązkowe zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m
 • Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych 
 • W czasie pływanie i zajęć w wodzie w saunach nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa jednak należy zachować dystans min. 1,5 m
 • Zalecana ilość jednocześnie przebywająca w strefie basenów to 270 osób
 • Zalecana ilość jednocześnie przebywająca w strefie saun to 29 osób
 • W związku z wytycznymi łaźnia parowa oraz beczka z wodą do schładzania  wyłączona do odwołania 
 • Wytyczne dla pracowników i klientów i pracowników siłowni i sali fitness - tu sprawdź
 • Z zajęć mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów schorzeń dróg oddechowych i podwyższonej temperatury ciała
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce 
 • W obiekcie Basenów Mineralnych należy stosować ochronę ust i nos
 • Zachować bezpieczny dystans min. 1,5 m
 • Dezynfekować po użyciu sprzęt i urządzenia
 • Korzystać z własnych mat oraz ręczników, butelek z wodą
 • Często i regularnie dezynfekować ręce 
 • Ograniczyć czas przebywania w obiekcie do zajęć i przebrania 
 • Podstawowe zasady dla pacjentów i pracowników Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia - zobacz tu
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem 
 • Założenie rękawiczek 
 • Stosować ochronę dróg oddechowych
 • Zachować dystans min. 1,5 m
 • Poddanie się badaniu temperatury ciała 
 • Wypełnienie ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI - do pobrania
 • Wypełnienie ANKIETY AKTUALIZACYJNEJ - do pobrania
 • Podstawowe zasady dla gości i pracowników  Restauracji Źródło Smaku - sprawdź
 • Restauracja Źródło Smaku czynna codziennie od 10.00 do 20.00
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem do Restauracji
 • Zachowanie odległości 1,5 m 
 • Przy stoliku osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym 
 • Maksymalna ilość osób w lokalu - 49
 • Obsługa kelnerska tylko przy stoliku 
 • Płatność bezgotówkowa  
 • Ze względu  na szczególne warunki Karta Menu może ulec zmianie
UWAGA. Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie Malinowe Hotele sp. z o.o. oraz Baseny Mineralne Solec - Zdrój podejmują działania zgodnie aktualnymi przepisami, wytycznymi oraz zaleceniami. W obiektach zamontowano dodatkowe wyposażenie do dezynfekcji rąk, wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej, przeszkolono pracowników odnośnie obowiązujących przepisów, wprowadzono instrukcje postępowania dla klientów.
W wielu przypadkach bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy od nas samych więc stosując się do zaleceń możemy bezpiecznie korzystać z usług Basenów Mineralnych Solec - Zdrój. 


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocjach Basenów Mineralnych zapisz się do naszego newslettera.


Klikając "Wyślij" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

BASENY MINERALNE
SOLEC-ZDRÓJ

ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. +48 41 377 65 65
recepcja@basenymineralne.pl

Znadź nas na

facebook icon Trip Advisor Icon