Baseny Termalne Mineralne Solec-Zdrój, Solanki, Termy, Sanatorium Solec Zdroj

Zaproszenia

 
Ślub, rocznica a może urodziny, może prezent dla bliskich???
Kup Zaproszenie na Baseny Mineralne i podaruj swoim bliskim zdrowie i relaks w najsilniejszych wodach solankowo - siarczkowych, nowoczesnej Przychodni Rehabilitacyjnej z zabiegami na bazie naturalnych składników lub nowoczesnych urządzeń do fizykoterapii. 

Dajemy Ci dwa rozwiązania aby dopasować się do Twoich potrzeb:

1. Wybierz konkretne usługi z naszej oferty /cenniki/* i pozwól skorzystać obdarowanym nie tylko z basenu ale również z usług Centrum Zdrowia

2. Wykup bon kwotowy** o wartości 200,00 zł,  500,00 lub 1000,00 zł i pozwól bliskim wybrać najbardziej optymalne dla nich rozwiązanie. 

Aby dokonać zakupu należy wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe a my po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy listem poleconym priorytetowym imienne zaproszenia. 

Przed dokonaniem przelewu należy bezwzględnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Czas wysyłki zaproszeń jest uzależniony od realizacji przelewów oraz pracy Poczty Polskiej  i wynosi od 5 do 7 dni roboczych

Szczegóły dotyczące sprzedaży VOUCHERóW upominkowych:
e mail: centrumzdrowia@basenymineralne.pl
tel. 41 377 65 55 lub 41 377 65 65 

Malinowe Hotele Sp. z o.o.
ul. Leśna 7
28-131 Solec Zdrój

* Do wszystkich zaproszeń do strefy basenowej obowiązuje cena weekendowa biletu podstawowego

**  Bony kwotowe można wykorzystywać w przychodni Centrum Zdrowia i Strefie Basenowej bez usług gastronomicznych. Bony po wcześniejszej rezerwacji można realizować we wszystkich obiektach należących do sieci Malinowe Hotele.

Regulamin Bonów Podarunkowych kwotowych
I. Warunki ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Zdroju, ul. Leśna 7,  NIP 678–14-01-345, REGON 351061573, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157282, o kapitale zakładowym w wysokości 18 311 500,00 zł. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy (Nabywca – osoba zamawiająca Bon i dokonująca płatności) oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za produkty i usługi świadczone przez  obiekty należące do Wydawcy a nabywane przez Okaziciela Bonu (Okaziciel – osoba posiadająca bon). 
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
3. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.malinowehotele.pl
4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania produktów i usług w obiektach należących do Wydawcy.
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu podarunkowego. 
7. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wystawienie Bonu następuje po zaewidencjonowaniu środków pieniężnych na rachunku firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. Istnieje możliwość płatności gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. 
Ponadto bony mogą zostać wydane na podstawie porozumienia barterowego, poświadczanego kompensatą.  
9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu Podarunkowego wydawana jest dla Nabywcy Nota Księgowa dokumentująca zakup Bonu/Bonów. Dokument sprzedaży – Faktura VAT wystawiana jest na rzecz Nabywcy w momencie wykonania usługi bądź wydania towaru przez Wydawcę. 

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary lub/i usługi będące w wybranym obiekcie należącym do sieci Malinowe Hotele sp. z o.o.  
W obiekcie Baseny Mineralne bon można wykorzystać w dwóch działach tj. strefa basenowa i przychodnia Centrum Zdrowia. Istnieje możliwość łączenia usług z tych dwóch działów.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać  z niego tylko jeden raz w tylko jednym obiekcie.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w obiekcie, w którym realizowany jest Bon Podarunkowy gotówką lub kartą płatniczą.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów/usług na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do  otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jak również Okaziciel Bonu Podarunkowego mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.