Baseny Termalne Mineralne Solec-Zdrój, Solanki, Termy, Sanatorium Solec Zdroj

Kinezyterapia

17.11.2022

Kinezyterapia (kinesis – ruch, therapeia – leczenie) to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa. Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym, czyli gimnastyka lecznicza. Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wad postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe..

Kiedy stosuje się kinezyterapię?

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, w chorobach reumatoidalnych. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

Jaka może być reakcja organizmu na kinezyterapię ?

Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to grupa reakcji. Oto niektóre z nich: zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchu, zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni, podwyższenie poziomu endorfin (dzięki tym reakcjom uzyskuje się zmniejszenie dolegliwości bólowych), poprawa wydolności krążeniowo - oddechowej, hamowanie odruchów patologicznych.

W jakim celu stosuje się kinezyterapię ?

Stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji,  zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa), przeciwdziałania wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Informacje: 41 377 65 55

TERAPIA MANUALNA

17.11.2022

Terapia manualna to ogólne określenie dla zestawu metod i technik zajmujących się diagnostyką i leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu (stawów, mięśni, powięzi, więzadeł), poprzez zastosowanie różnego rodzaju specjalistycznych i bezinwazyjnych metod, jest kompleksowym rozwiązaniem, które daje wyraźne efekty zdrowotne – w leczeniu różnego rodzaju schorzeń narządu ruchu, układu nerwowego czy kręgosłupa. Terapia polega na wykonywaniu wielu technik, w celu mobilizacji tkanek miękkich oraz stawów, stosując odpowiedni ucisk na określone miejsca, właściwe pozycje ułożeniowe, chwyty i inne techniki terapeutyczne. Co w rezultacie prowadzi do polepszenia możliwości funkcjonalnych i ruchowych.

Leczymy: bóle i dysfunkcje kręgosłupa, bóle i dysfunkcje obręczy barkowej i kończyn górnych, bóle w obrębie klatki piersiowej, bóle stawów żeber, problemy z oddychaniem, bóle i dysfunkcje obręczy miednicznej, bóle i dysfunkcje stawów biodrowych, bóle i dysfunkcje stawów kolanowych, bóle i dysfunkcje stawów skokowych - górnego i dolnego oraz stawów stopy, bóle i zawroty głowy, dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego, korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży, dysfunkcje po incydentach neurologicznych

Leczenie ma przede wszystkim wyeliminować ból. Usunąć przyczyny a nie skutki bólu. Uwolnić ruchy stawów kończyn i kręgosłupa. Poprawić elastyczność mięśni. Skrócić czas leczenia. Pacjent szybciej wraca do pełnej sprawności. Unika przewlekłej farmakoterapii oraz jej skutków ubocznych.

W naszym Centrum oddajemy pacjentów w ręce wykfalifikowanych specjalistów, posiadających szeroką wiedzę fizjoterapeutyczną, medyczną i duże doświadczenie. Fizjoterapeuta przed postawieniem diagnozy przeprowadza szczegółowy wywiad i wykonuje sprawdzające układ ruchowy testy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów leczenia stosuje się specyficzne techniki terapii manualnej, odpowiednie dla danej tkanki.

Nasi fizjoterapeuci wykorzystują następujące techniki:

Manipulacja powięzi (fascial manipulation) jest metodą terapii manualnej o bardzo dużej skuteczności w zwalczaniu dolegliwości bólowych (a także innych objawów) układu ruchu. Metoda polega na manipulacji określonych punktów (cenrów koordynacji i fuzyjnych centrów koordynacji) na ciele pacjenta.  Wyboru punktów przeznaczonych do manipulacji dokonuje się według określonych reguł na podstawie weryfikacji ruchowej i palpacyjnej.

FDM (Fascial Distorsion Model) polega na obserwowaniu wzorca mowy ciała pacjenta i zakwalifikowania go do właciwego z posród 6 odkształeceń powięzi. Zastosowanie technik z zakresu FDM, prowadzi często już po pierwszym zabiegu do znacznej lub całkowitej poprawy objawów występujących u pacjenta.

Anatomy Trains jest mapą podłużnych połączeń w sieci powięziowej ciała. Założenie jest proste – podążać za ciągłością mięśnia i powięzi w poszukiwaniu linii napięcia, które przedłużają pojedynczy mięsień biegnąc poprzez poszczególne segmenty ciała. Terapia w tym wzorcu ma  przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych taśm uraz ma za zadanie “otworzyć” powierzchowne mięśnie, “obudzić” mięśnie głębokie a następnie przywrócić właściwą relację pomiędzy funkcjonowaniem obu tych warstw.

Piopresura -innowacyjna metoda, łącząca zdobycze dalekowschodniej akupresury i akupunktury oraz zachodniej refleksoterapii, nauki o powięziach, układzie nerwowym somatycznym i wegetatywnym oraz o polu morfogenetycznym. Piopresurę stworzył polski ortopeda Radosław Składowski.

Metoda Mechaniczengo Diagnozowania i Terapii McKenziego (MDT) wyróżnia się na tle innych metod leczenia bólu kręgosłupa. Metoda McKenziego skupia się bowiem na eliminacji przyczyny bólu, a nie tylko na tymczasowym uśmierzeniu dolegliwości bólowych. Dzięki temu terapia przynosi trwałe efekty, co oznacza, że ból kręgosłupa rzadko powraca. MDT obejmuje dokładny wywiad i diagnostykę na podstawie których dobiera się terapię oraz ćwiczenia terapeutyczne.

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation gdzie celem terapii jest przywrócenie sprawności nerwowo - mięśniowej poprzez oddziaływanie na receptory ośrodkowego układu nerwowego. 

Informacje: 41 377 65 55

Terapia psychosomatyczna

Terapia psychosomatyczna czyli holistyczna metoda pracy z ciałem i duszą
Czytaj więcej

Metoda terapii manualanej z ruchem wg. B. Mulligana.

Wykorzystując tą metodę fizjoterapeuta koryguje położenie przemieszczonych w niewłaściwy sposób powierzchni stawowych, w celu przywrócenia ich odpowiedniego zakresu ruchomości i likwidacji bólu.

Koncepcja Mulligana zakłada: całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik mobilizacyjnych, funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji, łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie; stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu; wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej.

Informacje: 41 377 65 55

Kinesiotaping

Plastrowanie dynamiczne, kinezjotaping: jest to metoda terapeutyczna, która polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi elastycznymi plastrami. Plastry stworzone są z bawełny i kleju akrylowego. Mają one grubość i ciężar zbliżony do skóry i podobnie jak ona są dość rozciągliwe. Ponadto przepuszczają powietrze i są wodoodporne. Naklejona taśma delikatnie unosi skórę i zwiększa w ten sposób przestrzeń, jaka tworzy się między nią a mięśniami ,jest to kluczowe dla działania kinestiotapingu. Kinezjotaping  jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia. Oddziaływuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie kinezjotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu. Odpowiednie naklejenie plastra, poprzez redukcję napięcia na receptory skórne, ma również wpływ na odczuwanie bólu, który jest jest jednym ze wskazań do kinesiotapingu.

Kinezsiotaping można stosować w :ortopedii, pediatrii, neurologii, onkologii.

Informacje: 41 377 65 55