Baseny Termalne Mineralne Solec-Zdrój, Solanki, Termy, Sanatorium Solec Zdroj

Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne


Dbając o stan zdrowia pacjentów Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia, gości na Basenach Mineralnych oraz gości Restauracji Źródło Smaku i pracowników wprowadzamy na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju procedury, dodatkowe wyposażenie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się i zachorowaniu na SARS-CoV-2. 

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z epidemią COVID-19 >>sprawdź tu<<

 • Podstawowe zasady dla pacjentów i pracowników obiektu Baseny Mineralne Solec - Zdój to:
 • W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących zakażenie, po kontakcie z osobą z rozpoznaniem zakażenia koronawirusem, po kontakcie z osobą przebywającą w izolacji PROSIMY O POZOSTANIE W DOMU i powiadomienie służb sanitarnych.
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem
 • Zasłanianie ust i nos w obiekcie Basenów Mineralnych maseczkami. Wyjątkiem dzieci do lat 4, osoby, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnego założenia i zdjęcia maski. Osoby z nie mogące stosować ochrony ust i nosa w postaci maseczek prosimy o stosowanie przyłbic.
 • Zachowanie bezpiecznego odstępu około 1,5 m 
 • Zachowanie określonej ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniu
 • Poddanie się badaniu temperatury ciała metodą bezdotykową 

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla pacjentów i pracowników strefy basenów - zobacz tu
 • Z usług Basenów Mineralnych mogą korzystać osoby zdrowe, bez czynnego obowiązku kwarantanny, bez kontaktów z osobą chorą bądź przebywającą w kwarantannie 
 • Pracownicy Basenów Mineralnych mogą zmierzyć temperaturę ciała oraz poprosić o wypełnienie Ankiety Wstępnej Kwalifikacji oraz Ankiety Aktualizacyjnej
 • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w obiekcie (maseczkę zdejmujemy i pozostawiamy w szafce, po wyjściu z strefy basenów i saun maseczkę zakładamy przy szafce)
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem 
 • Obowiązkowe zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m
 • Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych 
 • W czasie pływanie i zajęć w wodzie w saunach nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa jednak należy zachować dystans min. 1,5 m
 • Zalecana ilość jednocześnie przebywająca w strefie basenów to 295 osób (75 % pojemności obiektu) pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m
 • Strefa Saun z zachowaniem dystansu min. 1,5 m oraz ograniczenie ilości osób w strefie do 1 osoby na 10 m2 czyli 30 osób
 • Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
 • Wytyczne dla pracowników i klientów i pracowników siłowni i sali fitness - tu sprawdź
 • Z zajęć mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów schorzeń dróg oddechowych i podwyższonej temperatury ciała
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce 
 • W obiekcie Basenów Mineralnych należy stosować ochronę ust i nos
 • Zachować bezpieczny dystans min. 1,5 m 
 • Dezynfekować po użyciu sprzęt i urządzenia
 • Korzystać z własnych mat oraz ręczników, butelek z wodą
 • Często i regularnie dezynfekować ręce 
 • Ograniczyć czas przebywania w obiekcie do zajęć i przebrania 
 • W strefie może przebywać 1 osoba na 10 m2
 • Do osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
 • Podstawowe zasady dla pacjentów i pracowników Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia - zobacz tu
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem 
 • Założenie rękawiczek 
 • Stosować ochronę dróg oddechowych
 • Zachować dystans min. 1,5 m
 • Poddanie się badaniu temperatury ciała 
 • Wypełnienie ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI - do pobrania
 • Wypełnienie ANKIETY AKTUALIZACYJNEJ - do pobrania
 • Podstawowe zasady dla gości i pracowników  Restauracji Źródło Smaku - sprawdź
 • Restauracja Źródło Smaku czynna codziennie od 10.00 do 22.00
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem do Restauracji
 • Zachowanie odległości 1,5 m 
 • Zajmować 75% dostępnych miejsc 
 • Zalecana płatność bezgotówkowa  
 • Ze względu  na szczególne warunki Karta Menu może ulec zmianie
UWAGA. Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie Malinowe Hotele sp. z o.o. oraz Baseny Mineralne Solec - Zdrój podejmują działania zgodnie aktualnymi przepisami, wytycznymi oraz zaleceniami. W obiektach zamontowano dodatkowe wyposażenie do dezynfekcji rąk, wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej, przeszkolono pracowników odnośnie obowiązujących przepisów, wprowadzono instrukcje postępowania dla klientów.
W wielu przypadkach bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy od nas samych więc stosując się do zaleceń możemy bezpiecznie korzystać z usług Basenów Mineralnych Solec - Zdrój.